PS IMAGO - Więcej niż IBM SPSS Statistics
Stały dostęp do aktualnych informacji wspiera procesy decyzyjne, przyśpiesza realizację działań i reagowanie na zmiany, budując przewagę konkurencyjną firmy.
Możliwość stałego dostępu do aktualnych informacji jest kluczowa dla sprawnego działania firmy. Nie dotyczy to tylko raportów powtarzalnych. W przypadku raportów ad hoc, często zdarza się, że publikowane dokumenty różnią się jedynie prezentowanymi danymi. Do tej pory aktualizacja raportu wymagała ponownego utworzenia i wyeksportowania obiektów wynikowych w IBM SPSS Statistics. Teraz dzięki dostępnej funkcjonalności, proces aktualizacji i ponownej publikacji raportów cyklicznych (np. kwartalnych) lub ad hoc może być w całości zautomatyzowany.


Graficzny interfejs harmonogramowania zadań

Harmonogramowanie zadań powtarzalnych w oparciu o przejrzysty interfejs graficzny, pozwala użytkownikowi na definiowanie wielu zadań jednocześnie. Rozbudowany kreator umożliwia bardzo precyzyjne określenie dat, w których ma nastąpić aktualizacja elementów zawartych w harmonogramie. W szczególności mogą to być:
• zadania ad-hoc lub jednorazowe,
• godziny, dni tygodnia, miesiące,
• odroczone daty rozpoczęcia i zakończenia.

Definiowanie zakresu elementów podlegających aktualizacji

W zależności od potrzeb istnieje możliwość definiowania zadań aktualizujących, które mogą obejmować zarówno cały proces generowania raportu (od importu danych, aż do publikacji raportu), jak i tylko wybranej jego części (tylko pobranie nowych danych i aktualizacja obiektów wynikowych). Dla zwiększenia elastyczności, w procesie aktualizacji zostały wyodrębnione następujące elementy, które mogą wystąpić niezależnie:
• polecenia języka skryptowego (syntaks),
• źródłowe obiekty wynikowe w formacie .spv,
• wzorzec raportu zawierający obiekty wynikowe,
• gotowy raport,
• eksport wyników do popularnych formatów tj. PDF, HTML itp.,
• proces publikacji raportu na Portalu WWW.

Monitoring statusu wykonywanych zadań

Wieloetapowość procesów aktualizacji, które mogą być realizowane poprzez PS IMAGO Process wymaga dostępu do okna podsumowującego statusy poszczególnych zadań zlecanych przez użytkownika. Bieżąca informacja o trwających lub zakończonych zadaniach wraz z potwierdzeniem statusu przetwarzania pozwala sprawnie monitorować nawet bardzo złożone procedury analityczne.

Kontakt

O Predicitve Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS IMAGO PRO oraz o jego wykorzystaniu w procesie przetwarzania informacji.

Imię Nazwisko
Instytucja/Firma
Email Telefon