PS IMAGO - Więcej niż IBM SPSS Statistics
Proces raportowania analitycznego nie kończy się na stworzeniu raportu. Równie ważnym etapem jest jego publikacja i dystrybucja do uprawnionych odbiorców. Pożądanym rozwiązaniem dla organizacji byłoby stworzenie jednego miejsca służącego do prezentacji i publikacji wyników, gromadzącego kluczowe dla działania firmy informacje. Taka jest istota Portalu. Pozwala użytkownikowi zarówno udostępniać raporty, tworzyć grupy czy nadawać uprawnienia. Zgromadzone w repozytorium raporty są uporządkowane w ramach struktury katalogów, która może odzwierciedlać np.: strukturę organizacyjną firmy lub jej cele biznesowe.


Zarządzanie dostępem do raportów

Możliwość zaawansowanego zarządzania dostępem do publikowanych raportów w PS IMAGO Portal. Funkcjonalności pozwalają na tworzenie grup użytkowników oraz przypisywaniu im uprawnień do przeglądania poszczególnych raportów. Ponadto użytkownik ma możliwość określenia czasu dostępu do poszczególnych raportów, po którym dostęp do raportu ma tylko administrator sytemu. Użytkownik ma również dostęp oraz możliwość przeglądania raportów historycznych jeśli będzie potrzebował analizować dane z okresów wcześniejszych.

Dystrybucja i publikacja

PS IMAGO Portal daje użytkownikom możliwość publikacji i prezentacji w jednym miejscu raportów analitycznych, przygotowanych w aplikacji PS IMAGO Designer. Odbiorca może przeglądać dostępne dla niego raporty z każdego miejsca, w którym ma dostęp do Internetu. Ponadto ważną funkcjonalnością są subskrypcje informujące o nowych wersjach lub aktualizacjach raportów.

Administracja obiektami wynikowymi

Po zalogowaniu się do sytemu użytkownik ma dostęp do katalogowej struktury ułatwiających zarządzanie dostępnymi raportami. Dzięki takiej konfiguracji możliwe jest za pomocą struktury katalogowej zarządzanie raportami w oparciu o cele biznesowe lub strukturę firmy. PS IMAGO Portal daje również użytkownikowi na odnajdywanie opublikowanych raportów za pomocą wbudowanego mechanizmu wyszukiwania raportów na portalu. Ważną funkcjonalnością PS IMAGO Portal jest możliwość wersjonowania raportów, co pozwala na wrócenie do wcześniejszej wersji i nie jest konieczne nadpisywanie już istniejącego.

Publikacja w chmurze

PS IMAGO Portal Cloud to bezpieczna, posadowiona w chmurze opcja pozwalająca na zebranie w jednym miejscu informacji analitycznych istotnych dla działania firmy lub organizacji. Każdy organizacja może zbudować w chmurze własny portal bez dodatkowych zasobów i ponoszenia extra kosztów.

PS IMAGO Portal Cloud pozwala na:

  • udostępnianie raportów (lub innych obiektów) uprawnionym użytkownikom;
  • przydzielanie i zarządzanie uprawnieniami użytkowników;
  • tworzenie i zarządzanie strukturami w których publikowane są raporty;
  • umożliwia także wyszukiwanie raportów, dodawanie do ulubionych itp.

Kontakt

O Predicitve Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS IMAGO PRO oraz o jego wykorzystaniu w procesie przetwarzania informacji.

Imię Nazwisko
Instytucja/Firma
Email Telefon