Fakty są takie!

Rozbudowany system IBM SPSS Statistics pozwala na przeprowadzenie pogłębionych analiz. Czytelne tabele i przejrzyste wykresy ułatwiają intuicyjną interpretację wyników. Przedstawienie procesu sprzedażowego w efektownej formie np. dashboardów, pozwoli lepiej uświadomić odbiorcy rysujący się trend.

Poza zestawem standardowych technik statystycznych użytkownik otrzymuje kilkadziesiąt nowych, unikalnych procedur odpowiadających na potrzeby analityków. Pozwalają one przyspieszyć proces przygotowania i analizy danych, jak również wzbogacić swoje raporty w nowe, ciekawe wizualizacje.

Dzielenie się wiedzą to łączenie obiektów wynikowych i opisów, w łatwą do zinterpretowania całość. Osoba tworząca raport samodzielnie określa format prezentacji, układ, tło czy też dodaje komentarze do obiektów. Gotowy raport może zostać opublikowany na portalu jako strona WWW lub w postaci klasycznego dokumentu.

Łatwość skupiania w jednym, ogólnie dostępnym miejscu wiedzy na temat różnych obszarów czy projektów, przyspiesza proces dzielenia się nią z uprawnionymi odbiorcami. Łatwy dostęp do pogłębionych, atrakcyjnie zaprezentowanych informacji, znacząco usprawnia procesy decyzyjne.

Analiza danych z badań ankietowych od zawsze była jednym z najpopularniejszych zastosowań pakietów statystycznych. Pełna integracja rozwiązania z platformą badawczą PS QUAESTIO PRO rozszerza możliwości w zakresie kontrolowania procesu, analiz cząstkowych, czy budowy struktur raportowych na wczesnym etapie badania.

PS IMAGO Portal Cloud to rozwiązanie pozwalające na bezpieczną publikację w chmurze, bez dodatkowych zasobów, wyników analiz i dashboardów informacyjnych.

Funkcjonalności PS IMAGO PRO, takie jak akcje na raporcie, wartości globalne, rekodowanie monotoniczne czy dobór predyktorów poprzez CHAID to ciekawe propozycje, które z pewnością znajdą szybko zastosowanie w pracy wielu analityków.

PS IMAGO PRO jest moim zdaniem długo wyczekiwanym narzędziem dla użytkowników IBM SPSS Statistics. Oferuje analitykowi możliwość prezentacji wyników w atrakcyjnej i przejrzystej formie. Jedną z kluczowych użyteczności jest udostępnianie raportów poprzez przeglądarkę internetową.

PS IMAGO PRO dąży do skrócenia drogi między analizą danych a publikacją wyników.[...] Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie funkcjonalności, które umożliwiają modyfikację struktury raportu z poziomu syntaxu. Czyni to każdy raport bardziej przejrzystym bez konieczności ręcznego usuwania zbędnych elementów.

Narzędzie to wydaje się świetnym rozwiązaniem dla osób zarządzających firmami czy instytucjami, podejmujących decyzje na podstawie dostarczanych im na bieżąco wskaźników czy raportów.

Kto korzysta z raportowania analitycznego?

Raport sprzedażowy to dla mnie jedno z podstawowych narzędzi pracy. Pozwala mi ocenić wolumen i strukturę sprzedaży, a także zespół.

Mój raport

Posiadając informacje na temat współposiadania produktów, mogę tworzyć trafne rekomendacje produktów, czy usług dla Klientów.

Mój raport

Ze względu na dużą liczbę jednocześnie realizowanych badań, kluczową sprawą jest sprawna koordynacja projektów, bazując na wskaźnikach monitorujących.

Mój raport

Identyfikacja czynników wpływających na satysfakcję klienta ma charakter kluczowy dla jego utrzymania.

Mój raport

Raport Sprzedażowy

Analiza wyników sprzedaży jest kluczowym sposobem weryfikacji efektywności Działu Sprzedaży. Korzystając z założonych dla sprzedawców progów mogę łatwo ocenić, które regiony dobrze sobie radzą, a które wymagają podjęcia działań wspierających. Poznanie struktury sprzedaży i jej dynamiki, umożliwia szybsze podejmowanie trafnych decyzji. Ważne dla mnie jest, że korzystając z PS IMAGO PRO wyniki mam cyklicznie aktualizowane i dostępne przez nasz firmowy portal WWW.

Opublikowany raport

Raport Posiadania Produktów

Korzystając z wyników analizy współposiadania mogę na bazie koszyków zakupowych klientów, określić wytyczne do działań dosprzedażowych. Wynikiem analizy są segmenty, w których klienci mają nieco inne potrzeby i wymagają dopasowanych działań. Dodatkowo w wynikach analizy interesują mnie informacje na temat sposobu korzystania z produktów. To kapitalna wiedza do kampanii aktywizacyjnych. PS IMAGO PRO to narzędzie, które stanowi dla mnie pomost do przekazywania wiedzy analitycznej osobom podejmującym decyzje biznesowe.

Opublikowany raport

Raport z postępu badań

Jakość usług świadczonych przez naszą firmę wymaga weryfikacji i kontroli. Ciągły monitoring najważniejszych obszarów działalności oraz wewnętrzna kontrola przepływu informacji to standardowe zadania mojego działu. Codzienną praktyką jest realizowanie wielu projektów badawczych. Aby dostarczać aktualne wyniki do kluczowych osób w organizacji, muszę mieć dostęp do bieżących informacji o statusie badań. Informacje takie jak wskaźnik powrotów do wypełniania ankiety, czy też numer pytania, na którym ankietowani najczęściej przerywają wypełnianie, pozwala na szybkie reagowanie. Niemniej istotna jest informacja o skuteczności podejmowanych przeze mnie działań zmierzających do poprawy wskaźnika Response Rate. Przykładowo, wykres prezentujący przebieg badania pozwala mi łatwo zaobserwować momenty, w których dodatkowa wysyłka przypomnień podniesie liczbę zakończonych wywiadów.

Opublikowany raport

Raport lojalności klientów

Mój raport ma na celu cykliczne podsumowywanie lojalności klientów na podstawie wskaźnika Net Promoter Score. Dzięki niemu mogę poznać aktualną sytuację, jak i prześledzić zmiany w czasie. Podstrony dostarczają wiedzy na temat satysfakcji klientów w poszczególnych regionach oraz czynników wpływających na zadowolenie klientów.

Opublikowany raport

Nowy wymiar analizy i raportowania w biznesie

Dostęp do wielu technik analitycznych i narzędzi do zarządzania danymi, daje nowe możliwości w stosunku do narzędzi raportujących.

Więcej

Zbuduj samodzielny raport w standardzie korporacyjnym. Dobierz format dokumentu z myślą o sposobie publikacji i stwórz własny styl raportów.

Więcej

Udostępniaj treści analityczne uprawnionym odbiorcom. Użytkownik może stworzyć środowisko dystrybucyjne dla własnych raportów, bądź dla całej firmy.

Więcej

Stały dostęp do aktualnych informacji wspiera procesy decyzyjne, przyśpiesza realizację działań i reagowanie na zmiany, budując przewagę konkurencyjną firmy.

Więcej

O Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od blisko 30 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowania, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić pole Imię i Nazwisko

Proszę uzupełnić pole Email

Proszę uzupełnić pole Wiadomość

Proszę uzupełnić CAPTCHA

Email nie został wysłanyEmail został wysłany