Ogólna ocena modelu - legenda - Ocena modelu (PS IMAGO PRO Generator)

Skuteczność modelu — procent obserwacji poprawnie zaklasyfikowanych przez model.

Skuteczność bez modelu (modalna) — procent obserwacji w kategorii modalnej (klasyfikacja na podstawie kategorii modalnej).

RÓŻNICA SKUTECZNOŚCI — różnica pomiędzy skutecznością modelu a skutecznością opartą o modalną.

POPRAWA SKUTECZNOŚCI — (lift) iloraz skuteczności modelu do skuteczności opartej o modalną.

Zgodnie trafne — dobrze przy obu strategiach klasyfikacji tzn. z modalną i na podstawie modelu.

Zgodnie nietrafne — źle przy obu strategiach klasyfikacji tzn. z modalną i na podstawie modelu.

ZGODNOŚĆ OCENY — razem zgodnie trafne i zgodnie nietrafne.

Poprawione przez model — źle przewidziane za pomocą modalnej a dobrze za pomocą modelu.

Pogorszone przez model — dobrze przewidziane za pomocą modalnej a źle za pomocą modelu.

NIEZGODNOŚĆ OCENY — razem poprawione przez model i pogorszone przez model.

RÓŻNICA Poprawione-pogorszone — efekt netto modelu równy poprawie skuteczności

 

Tabele ze statystykami ogólnej skuteczności
Ogólna ocena modelu
Wykres prezentujący skuteczność modelu
Ogólna ocena modelu - skuteczność
Wykres prezentujący zgodność typowania
Ogólna ocena modelu - zgodność
owej)
wej)
Ogólna ocena modelu – legenda