Sprzedaż w regionach - Raport sprzedażowy (PS IMAGO PRO Generator)

KLUCZOWE KONKLUZJE

>> Region południowy osiągnął najlepsze wyniki tzn. marżę uzyskaną ze sprzedaż.

>> Wyniki w regionie południowo-wschodnim także prezentują wysoki poziom marży.

>> Najniższa uzyskana marża występuje w regionie północnym oraz północno-wschodnim.

 

Rentowność sprzedaży w regionach
Dashboard: Procent Planu
Statystyki: wskaźnik rentowności

KLUCZOWE KONKLUZJE

>> Region południowy osiągnął najlepsze wyniki z perspektywy realizacji wyznaczonych planów sprzedażowych.

>> Wyniki w regionach centralnym i północno-zachodnim także prezentują poziom wykraczający poza oczekiwania.

>> Wyniki w pozostałych regionach są zadowalające i oscylują w granicach wyznaczonych planem.

>> Wyjątek stanowi tylko region północno-wschodni, który ociera się o próg akceptowalności w odniesieniu do planu.

 

Realizacja celów sprzedaży w regionach
Dashboard: Procent Planu Progi
Statystyki: procent realizacji planu