Posiadanie produktów - Współposiadanie (PS IMAGO PRO Generator)

„Na czele” listy produktów znajduje się karta płatnicza, posiada ją 77% klientów. Karta ta jest wydawana albo do rachunku ROR, albo do eKonta. Klient może mieć tylko jeden z tych dwóch typów rachunków.

Oba rachunki dają łącznie 100%, co oznacza, iż bazą do analiz są klienci posiadający jeden z tych dwóch produktów.

Można też zauważyć, że stosunkowo dużo klientów posiada kartę kredytową.

 

Posiadanie produktów
Posiadanie produktów

Kategorią modalną jest posiadanie 3 produktów (ok. 1/3 klientów). Także mediana to 3 produkty. Średnia jest trochę wyższa, ale wynika to ze skośności rozkładu.

Nie jest to wynik nietypowy, daje on też szanse na głębsze uproduktywnienie klientów.

Posiadanie produktów
Liczba produktów