PS IMAGO - Więcej niż IBM SPSS Statistics
Dysponując obiektami wynikowymi z analiz zrobionych w IBM SPSS Statistics, twórca raportu będzie nareszcie mógł z łatwością przygotować dostosowany do potrzeb odbiorcy zestaw informacji. Wśród elementów definiowalnych raportu znajdują się: układ, struktura wraz z nawigacją, styl, wygląd, jego format oraz opisy i komentarze do obiektów. Pozwala to na przygotowanie raportu zgodnie ze standardem organizacji. Gotowy raport w zależności od ustalonej formy, może być opublikowany na firmowej stronie WWW, portalu korporacyjnym lub po prostu przesłany jako dokument PDF wybranym osobom.


Tworzenie profesjonalnych raportów analitycznych, dostosowanych do wymagań wizualnych odbiorców

Możliwość tworzenia raportów w różnych układach dostosowanych do potrzeb wizualnych odbiorcy, wykorzystując w tym celu własne style, tła oraz układy aranżacji obiektów wynikowych (tabel, wykresów, grafik) w raporcie. Raz przygotowany schemat prezentacji można wykorzystywać wielokrotnie oraz w łatwy sposób modyfikować do potrzeb kolejnych publikacji. Prace z przygotowaniem szablonu raportu ułatwiają stworzone w tym celu kreatory.

Tryb pracy dashboard-dokument

Prezentacje przygotowane w formie dashboradu, są bardzo dobrym źródłem najważniejszych informacji, pokazanych w atrakcyjnej formie. Często jednak użytkownik potrzebuje przygotować raport zawierający bardziej szczegółową analizę otrzymanych/ prezentowanych danych w formie drukowanego dokumentu. PS IMAGO Designer umożliwia przygotowanie raportu w formie dokumentu, który będzie zawierał obiekty zawarte w dashboardzie, dodatkowo uzupełnione szczegółowym opisem oraz analizą. Obiekty wynikowe, do których zostały dodane komentarze na etapie tworzenie raportu dashbordowego, mogą być dodawane do raportu w trybie dokument wraz z opisem, co przyspiesza pracę. Możliwość swobodnej zmiany trybu dashboard/dokument pozwala na prace nad obiema formami raportów bez konieczności korzystania z innych narzędzi lub otwierania dodatkowych programów.

Dystrybucja raportów do popularnych formatów: PDF, Docx, strony WWW lub pliku PNG

Przygotowany raport można w łatwy sposób zapisać do jednego z wielu formatów. Gotowy raport może być również publikowany w środowisku dystrybucyjnym PS IMAGO Portal. Z wykorzystaniem tego narzędzia można tworzyć grupy odbiorców, którym ma być udostępniony raport. Ponadto prosty sposób aktualizacji raportu na platformie PS IMAGO Portal sprawia, że odbiorca, zawsze ma dostęp do bieżącej wersji dokumentu, którą może przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie.

Możliwość edytowania obiektów analitycznych bez konieczności ich ponownego tworzenia

Możliwość edycji obiektów wynikowych bez konieczności ponownego ich generowania w IBM SPSS Statistics. PS IMAGO Designer umożliwia również edycje obiektów w sytuacji, gdy osoba przygotowująca raport nie ma dostępu do zbioru danych, na podstawie którego zostały opracowane wykresy lub tabele. Mając jedynie plik .psir, który jest plikiem zawierającym prezentację, można wprowadzić zmiany w kolorystyce wykresów, edytować etykiety kategorii lub zmienić układ tabel.

Zaawansowana interakcja z obiektami analitycznymi i stronami raportu

Zawarte funkcjonalności w PS IMAGO Designer pozwalają na wiele interakcji z obiektami. Można dodawać komentarze, tytuły dla poszczególnych obiektów wynikowych, opisy kontenerów oraz do wybranych obiektów dodać podstronę zawierającą uszczegóławiające informacje. Pozwala to w nieskomplikowany sposób stworzyć zaawansowany raport analityczny, który sprosta potrzebom najbardziej wymagających użytkowników.

Zarządzanie obiektami analitycznymi

W przypadku dużych raportów zawierających wiele obiektów analitycznych, PS IMAGO Designer umożliwia łatwe zarządzanie nimi. Użytkownik ma możliwość tworzenia grup obiektów, segregowania obiektów, dodawanie do nich komentarzy, podmiany obiektów w raporcie, szybkiego podglądu ich zawartości oraz możliwość ich edycji. Dzięki zastosowaniu wielu funkcji dotyczących zarządzania obiektami analitycznymi tworzenie raportów nawet dla niewprawionych osób nie sprawi trudności.

Kontakt

O Predicitve Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS IMAGO PRO oraz o jego wykorzystaniu w procesie przetwarzania informacji.

Imię Nazwisko
Instytucja/Firma
Email Telefon