PS IMAGO PRO - Raportowanie jest proste
PS IMAGO PRO daje do ręki analitykowi narzędzia pozwalające na stworzenie centrum przetwarzania informacji w instytucji. To doskonałe narzędzie do analizy, swobodnego tworzenia raportów i ich dystrybucji. PS IMAGO PRO pozwala na dostarczanie aktualnych informacji za pomocą raportów ad hoc oraz raportów cyklicznych. Wiedza wydobywana z danych może być szybko dostarczana uprawnionym odbiorcom przy pomocy przeglądarki internetowej.

PS IMAGO PRO 5, nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego, jest już dostępna! Wśród nowości warto wymienić:
Silnik analityczny IBM SPSS Statistics 25

IBM SPSS Statistics 25 umożliwia wykorzystanie statystyk bayesowskich. Dostarcza także usprawnień dla analiz w modułach Base i Advanced (m. in. OML, GENLINMIXED). Oferuje wsparcie dla eksportu raportów do MS Office oraz dysponuje zaktualizowanym kreatorem wykresów.

Wykresy i funkcje

PS IMAGO PRO zawiera nowe procedury: kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi i kopiowanie etykiet wartości, które usprawniają pracę z danymi oraz zarządzanie nimi, na etapie przygotowania oraz analizy danych.

Dokument i dashboard

Procedura - ewaluacja grup pozwala na ocenę jakości grupowania obserwacji przy wykorzystaniu wskazanego zestawu charakterystyk z wykorzystaniem współczynnika Silhouette. Wynikiem procedury są tabele, wykresy i nowe zmienne, dostarczające wiedzy.

Automatyzacja i zarządzanie

Szereg nowych typów wykresów: wiolinowy, kaskadowy, hierarchiczny, szeregu, czy mapa drzewa, daje możliwość atrakcyjnej oraz czytelnej prezentacji informacji na jednym wykresie. Dodatkowo udostępniono dwa nowe wykresy typu dashboard: tarcza oraz strzałki i światła.

Udostępnianie raportów

Dodane funkcjonalności m.in. klonowania stron, czy usprawnienia zarządzania kontenerami, które ułatwiają przygotowanie raportu w trybie dashboard. W trybie dokumentu można pisać raport w układzie kolumnowym.

Aplikacja centralna

Udostępniono dodatkowe funkcje w zakresie kontroli i zarządzania raportami w organizacji -nadawanie ról i uprawnień użytkownikom. W nowej wersji programu można wykorzystać bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium. Publikowane raporty są dostępne także na urządzeniach mobilnych.

Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 25Nowe opcje w menu Analiza:
 • Statystyki Bayesowskie oferują:
  • procedury z możliwością wykorzystania wnioskowania Bayesa, m. in. ANOVA, testy dla prób zależnych i niezależnych, korelacja Pearsona, regresja liniowa, modele logliniowe,
  • wykorzystanie statystyk zarówno z interfejsu użytkownika, jak i przy użyciu komend syntax.
 • ulepszenia w analizach modelu Base i Advanced: UNIANOVA, GLM, modele mieszane liniowe oraz uogólnione liniowe.

 • Wsparcie eksportu do pakietu MS Office:
 • kopiowanie wykresu jako Microsoft Graphic Object,
 • edycja wybranych wykresów w pakiecie MS Office,
 • wykorzystanie szablonów wykresów MS Office w IBM SPSS Statistics.

 • Zaktualizowane okno kreatora wykresów:
 • interaktywne przełączanie pomiędzy podglądem edytowanych elementów, a ich właściwościami,
 • automatyczny podgląd wprowadzanych zmian
 • zmiana domyślnego szablonu wykresów – zgodny z pakietem MS Office.

 • Zmiany w edytorze syntax oraz w edytorze danych:
 • możliwość edycji syntaxu w trybie kolumnowym;
 • kopiowanie danych z nazwami zmiennych lub z etykietami zmiennych;
 • nowe skróty klawiszowe dla przyspieszenia pisania komend w syntax.
 • 11 nowych procedur w menu Predictive Solutions

  Nowe procedury - „Dane i transformacje”:
 • kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi - umożliwia zmianę sposobu kodowania wybranych zmiennych,
 • kopiowanie etykiet wartości - umożliwia kopiowanie, nadpisywanie lub łączenie etykiet wartości dla zmiennej wynikowej na podstawie wartości lub etykiet wskazanej zmiennej

 • Ewaluacja grup, nowa procedura analityczna:
 • pozwala na ocenę jakości dokonanego grupowania obserwacji na podstawie wyliczonego współczynnika Silhouette łączącego koncepcję spójności grup i ich separację,
 • umożliwia zapisanie nowych zmiennych do dalszych wyliczeń, z wartościami miary Silhouette dla każdej obserwacji, odległości od centrów skupień, do których przynależą oraz identyfikatorem najbliższego skupienia dla punktu,
 • wylicza statystyki opisowe dla każdego skupienia, a także wykresy diagnostyczne: rozkład wartości Silhouette w podziale na grupy, odległość centroidów skupień oraz odległość obserwacji od centroidu grupy.
 • Nowe typy wykresów


  Nowe wykresy typu dashboardy

  PS IMAGO Portal Cloud to środowisko informatyczne pracujące w chmurze, umożliwiające publikację, przechowywanie i zarządzanie informacjami organizacji. Gwarantuje nieprzerwaną dostępność do Portalu i pełne bezpieczeństwo zgromadzonych tam raportów i danych. Przeglądać mogą je wyłącznie uprawnieni pracownicy firmy lub organizacji, korzystając z dowolnego urządzenia z podłączonego do Internetu. Dostęp do opublikowanych treści odbywa się poprzez bezpieczny protokół komunikacyjny z certyfikatem SSL. Organizacja zyskuje bezpieczną możliwość zebrania w jednym miejscu informacji analitycznych istotnych dla działania firmy lub organizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym:

  • publikację treści analitycznych w chmurze,
  • dostosowanie struktury portalu do struktury twojej organizacji i sposobu funkcjonowania,
  • dopasowanie wyglądu portalu do identyfikacji wizualnej własnej organizacji,
  • dostęp do raportów z każdego miejsca, korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego,
  • ograniczenie kosztów ponoszonych na infrastrukturę informatyczną,
  • tworzenie systemu udostępniania treści analitycznych dla wybranych grup organizacji,
  • zarządzanie publikowanymi treściami i raportami,
  Ulepszenia i nowe funkcjonalności przy tworzeniu raportów:
 • tryb Dashboard:
  • możliwość kopiowania przygotowanych stron raportu,
  • poszerzenie aktualizacji raportów o możliwość dodawania większej liczby obiektów,
  • zmiany w sposobie generowania kontenerów – dodawanie układów bez usuwania wcześniej istniejących na stronie,
  • możliwość przesuwania na wierzch/ pod spód kontenerów,
 • tryb dokument, możliwość pracy w układzie kolumnowym
 • Nowe oblicze PS IMAGO PORTAL:
 • responsywność Portalu na urządzeniach mobilnych,
 • możliwość wykorzystania bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium Portalu,
 • Apache Web Server lub Internet Information Services jako serwer www,
 • różne role i uprawnienia użytkowników Portalu,
 • zakładki do administracji i zarządzania Portalem dedykowane dla administratorów o różnych poziomach uprawnień,
 • zarządzanie typami plików możliwych do publikacji na Portalu oraz dodawanie nowych języków,
 • możliwość tworzenia sekcji jako odseparowanych witryn Portalu dla różnych departamentów organizacji.
 • Kontakt

  O Predicitve Solutions

  Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

  Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

  Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

  Predictive Solutions Sp. z o.o.
  [dawniej SPSS Polska]
  ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
  tel. (12) 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

  Formularz kontaktowy

  Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS IMAGO PRO 5 oraz o jego wykorzystaniu w procesie przetwarzania informacji.

  Imię Nazwisko
  Instytucja/Firma
  Email Telefon