PS IMAGO PRO - Raportowanie jest proste
PS IMAGO PRO daje do ręki analitykowi narzędzia pozwalające na stworzenie centrum przetwarzania informacji w instytucji. To doskonałe narzędzie do analizy, swobodnego tworzenia raportów i ich dystrybucji. PS IMAGO PRO pozwala na dostarczanie aktualnych informacji za pomocą raportów ad hoc oraz raportów cyklicznych. Wiedza wydobywana z danych może być szybko dostarczana uprawnionym odbiorcom przy pomocy przeglądarki internetowej.

PS IMAGO PRO 4, nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego, jest już dostępna! Wśród nowości warto wymienić:


Nowa wersja silnika analitycznego
IBM SPSS Statistics

Zaktualizowane Tabele użytkownika:
• wyświetlanie poziomów istotności dla testów średnich i proporcji kolumnowych,
• raportowanie przedziałów ufności i błędów standardowych dla większości statystyk podsumowujących,
• ważenie wyników za pomocą zmiennej określającej efektywną wagę próby.

Nowy edytor okien dialogowych:
• szereg opcji pozwalających na budowanie bardziej zaawansowanych okien dialogowych dla procedur użytkownika (np. zakładki, warunkowa dostępność, kontrolki dla kolorów, haseł, dat i tabel).

Użyteczne dodatki:
• możliwość wykorzystywania Python 3 do uruchamiania programów pisanych w tym języku oraz dostępność wcześniejszej wersji Python,
• ułatwione importowanie plików Excel i CSV – nowe kreatory, które pozwalają łatwiej i szybciej przejść od surowych danych do analizy,
• Centrum rozszerzeń – możliwość zarządzania z poziomu IBM SPSS Statistics rozszerzeniami stworzonymi przez IBM lub społeczność SPSS.

Dodatkowe wykresy i funkcje dla grafik
typu dashboard

Wykres Marimekko:
• wykres słupkowy zestawiony do 100%, w którym szerokość słupka jest proporcjonalna do jego udziału w liczebności lub procencie sumy,
• podsumowania liczebności lub zmiennych ilościowych,
• możliwość indywidualnego kolorowania każdego segmentu,
• personalizowanie etykiet wartości.

Rozbudowane dashboardy:
• możliwość generowania osobnych obiektów dla każdej kategorii,
• duża liczba nowych parametrów dostępnych z poziomu okna dialogowego lub języka poleceń Syntax pozwalająca dostosować wygląd grafiki do indywidualnych potrzeb,
• nowe atrakcyjne formy grafik dla dashboardów, takie jak słupki, termometry i kostki.

Udoskonalone Kolorowanie Tabel:
• kolorowanie gradientowe komórek w oparciu o ich wartości bezwzględne,
• pomijanie przekątnej podczas kolorowania tabel symetrycznych.

Etykiety globalne:
• wykorzystanie makr do przekazywania etykiet zmiennych do innych procedur w celu automatyzacji tworzenia opisów,
• możliwość łączenia wielu etykiet zmiennych na potrzeby złożonych opisów, tytułów czy komentarzy.

Nowe typy raportów – dokument
i zaktualizowany dashboard

Tworzenie raportów w formie dokumentu:
• specjalizowany edytor tekstów do tworzenia opisowych raportów ilustrowanych obiektami analitycznymi,
• obszerny zestaw procedur tworzenia, formatowania i edycji tekstów,
• wygodne wstawianie, aktualizowanie i edytowanie obiektów analitycznych w trakcie tworzenia raportu,
• eksport gotowego raportu do formatów DOCX i PDF,
• możliwość równoczesnego tworzenia Raportu Dokument oraz Raportu Dashboard w ramach jednego projektu.

Integracja z silnikiem analitycznym IBM SPSS Statistics 24:
• edytowanie obiektów wynikowych IBM SPSS Statistics z poziomu aplikacji PS IMAGO Designer,
• tworzenie raportu w oparciu o dane cząstkowe i jego aktualizacja wraz z napływającymi danymi (np. w trakcie trwania badania sondażowego).

Rozbudowany panel zarządzania obiektami analitycznymi:
• grupowanie, kategoryzowanie, sortowanie i wyszukiwanie obiektów wynikowych ułatwiające pracę nad obszernymi raportami,
• komentarze i notatki do obiektów i grup z opcją ich bezpośredniego wykorzystania jako tytuły czy przypisy w raporcie,
• ułatwiona podmiana jednego obiektu wynikowego na inny w całym projekcie.

Usprawniony proces automatyzacji
i zarządzania zadaniami

• Graficzny interfejs użytkownika ułatwiający tworzenie i zarządzanie zadaniami automatyzującymi pracę w PS IMAGO PRO
• Możliwość definiowania zadań obejmujących zarówno cały proces tworzenia raportu (od surowych danych do publikacji raportu), jak i tylko wybranej jego części (np. od surowych danych do stworzenia obiektów wynikowych)
• Harmonogramowanie zadań w celu cyklicznego uzyskiwania wyników
• Monitorowanie statusu wykonywanych i zakończonych zadań

Nowe opcje udostępniania raportów

• Integracja z Active Directory
• Publikowanie raportów w trybie dostępu anonimowego, który czyni raport powszechnie dostępnym bez konieczności logowania do portalu
• Emailowe powiadamianie o nowych wersjach raportów, zawierające bezpośrednie hiperłącza do nich
• Indywidualne dostosowywanie domyślnego języka aplikacji PS IMAGO Portal dla każdego z użytkowników

Centralny panel zarządzania
rozwiązaniami Predictive Solutions

Wszystkie komponenty PS IMAGO PRO i inne rozwiązania Predictive Solutions dostępne są teraz z poziomu jednego okna:
• Analiza danych – z wykorzystaniem PS IMAGO (IBM SPSS Statistics + PS IMAGO Pack i PS IMAGO Pack PRO),
• Projektowanie raportów – z wykorzystaniem PS IMAGO Designer,
• Przeglądanie raportów opublikowanych w PS IMAGO Portal,
• Automatyzacja zadań z wykorzystaniem PS IMAGO Process,
• Dostęp do multimedialnego Samouczka,
• Konfigurowanie ustawień i zarządzanie licencjami w PS Activator.

Kontakt

O Predicitve Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. (12) 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS IMAGO PRO 4 oraz o jego wykorzystaniu w procesie przetwarzania informacji.

Imię Nazwisko
Instytucja/Firma
Email Telefon